Alfhildnytt

Alfhildnytt

Om bloggen

Här berättar vi om genomförda händelser och aktiviteter i Alfhild Agrell-sällskapet.

Tillbaka till hemsidan

24 april 2018: Alfhilds ”sysirkel” på Espresso House

AlfhildnyttPosted by Alfhild Fri, September 07, 2018 14:20:52

24 april 2018: Alfhilds ”sysirkel” på Espresso House

I det hus där Alfhild Agrell växte upp i Härnösand hade pappan ett bageri och kafé. Just där finns det även idag ett kafé, Espresso Coffee House. Där samlades Härnösands hemslöjdsförening till en sysirkelkväll (Obs! Alfhilds stavning) i den unga Alfhilds anda tillsammans med Alfhild Agrell-sällskapet. Ett tjugotal intresserade fikade och stickade om vartannat medan Maria Lycken berättade om författarinnans glada och uppsluppna uppväxttid i Härnösand, som på den tiden (1850- och 60-tal) var en sjöfartsstad – liksom nu – såväl som en residens-, stifts- och skolstad.