Alfhildnytt

Alfhildnytt

Om bloggen

Här berättar vi om genomförda händelser och aktiviteter i Alfhild Agrell-sällskapet.

Tillbaka till hemsidan

26 april 2018: Pecha Kucha på jazzklubben Metropol i Härnösand

AlfhildnyttPosted by Alfhild Fri, September 07, 2018 13:59:03

26 april 2018: Pecha Kucha på jazzklubben Metropol i Härnösand

Form: Berätta om något personligt som du tycker borde vara angeläget för publiken att lyssna på. Använd 20 bilder som matas fram automatiskt var 20:e sekund – och kommentera dem allteftersom. Det hela tar alltså endast drygt tre minuter. Detta är innebörden av den presentationsmodell som kallas Pecha Kucha.

Anna-Lena Lundblad i Alfhild Agrell-sällskapet ger sig i kast med uppgiften tillsammans med ett antal andra inbjudna och lyckas på rekordtid informera publiken om det allra allra viktigaste man borde veta om författarinnan Alfhild Agrell och hennes verk.

Applådåska i publiken efteråt!