Alfhildnytt

Alfhildnytt

Om bloggen

Här berättar vi om genomförda händelser och aktiviteter i Alfhild Agrell-sällskapet.

Tillbaka till hemsidan

Högtidlighållandet av Alfhild Agrells dödsdag 8 november på Säbrå kyrkogård

AlfhildnyttPosted by Alfhild Mon, March 18, 2019 14:20:31

För att hedra minnet av Agrells dödsdag 8 november samlades en skara människor på den nattsvarta kyrkogården vid Alfhilds gravsten. Fackeltåg, kransnedläggning, glögg och Maria Lyckens högläsning av Ellen Klemans dödsruna vid Alfhilds död 1923 stod på programmet.

Arrangemanget genomfördes i stämningsfull samverkan med Västernorrlands museum.