Alfhildnytt

Alfhildnytt

Om bloggen

Här berättar vi om genomförda händelser och aktiviteter i Alfhild Agrell-sällskapet.

Tillbaka till hemsidan

18 o 20 okt 2018: Världspremiär av Norrdans Alfhild Agrells arv

AlfhildnyttPosted by Alfhild Mon, November 12, 2018 19:32:59


Salongen var fullsatt. Härnösandsborna känner sitt danskompani Norrdans och är kanske mer insatta i nutida dans än många andra. Sålunda kokade salongen av förväntningar inför Norrdans gestaltning av två noveller ur Agrells novellsamling En lappbok.

En illustration av ”Svart invärtes” serverades besökaren redan före föreställningen: på programbladet. Det svarta i människans inre kräks upp som en äcklig spya till allmän beskådan. Så är också novellen gestaltad utifrån en inre svärta, konkret uttryckt i en rasande känslostorm av dödssynder på scenen: vrede, girighet, avund, frosseri, högmod.

Bild:

Efter paus kom så novellen ”Glansvit” till uttryck, en linjär berättelse, och likaså kronologiskt dansad av danskompaniet: renkon Glansvits ägare Tatjtje vill att hon ska föda en kalv åt honom, så vit och vacker som möjligt, och väljer därför ut den mest passande tjuren som far till kalven. I protest vägrar Glansvit att ge sin unge di och söker istället upp den tjur hon själv fattat tycke för: den fulaste i hela renflocken. Tatjtje hämnas i vredesmod genom att vid höstslakten välja just honom att dö först av alla: ”Nästa vår ska du, Glansvit, åter föda en snövit kalv”, förespår och hotar han henne.

Men det blir inte så. Glansvit bestämmer själv sitt öde.

Denna berättelse, så talande, så närvarande, så gripande, kunde publiken följa genom hela händelseförloppet på scenen. Reaktionen var andlös.

Bild: