Alfhildnytt

Alfhildnytt

Om bloggen

Här berättar vi om genomförda händelser och aktiviteter i Alfhild Agrell-sällskapet.

Tillbaka till hemsidan

14 april 2018: Kerstin Thörn föreläser i Alfhild Agrell-sällskapets serie

AlfhildnyttPosted by Alfhild Fri, September 07, 2018 13:53:43

Under rubriken Tiden var inte som vår berättar Kerstin Thörn om samhället, den politiska utvecklingen samt de vetenskapliga och kulturella strömningarna som utgjorde en del av och påverkade Alfhild Agrells tillvaro – och därmed också hennes skrivande. Det var en på många sätt omvälvande tid, på tröskeln till det moderna Sverige som sakta skulle växa fram alltmer. Och de som på kulturens område höjde rösten och krävde plats var just kvinnorna.