Alfhildnytt

Alfhildnytt

Om bloggen

Här berättar vi om genomförda händelser och aktiviteter i Alfhild Agrell-sällskapet.

Tillbaka till hemsidan

28 mars 2018: Kulturlunch tillägnad Alfhild Agrell-året

AlfhildnyttPosted by Alfhild Fri, September 07, 2018 11:49:32

28 mars 2018: Kulturlunch tillägnad Alfhild Agrell-året

En av de regelbundet återkommande kulturluncherna på St Petri logen ägnas helt åt Alfhild Agrell och Alfhild Agrell-året. Alfhild Agrell-sällskapet presenterar författarinnan och inbjuder till den intressanta föreläsningsserien som ska fortgå under hela året. Konsthallen berättar om kommunens (= konstnären Daniel Franzéns) kommande gestaltning av Alfhild Agrells plats. Och de stora kulturinstitutionerna (Länsmuseet Murberget, Norrdans, Musiksällskapet, teater Västernorrland) redogör för sina olika ambitiösa planer.