Alfhildnytt

Alfhildnytt

Om bloggen

Här berättar vi om genomförda händelser och aktiviteter i Alfhild Agrell-sällskapet.

Tillbaka till hemsidan

Första föreläsningen under Agrell-året

AlfhildnyttPosted by Alfhild Mon, August 27, 2018 21:55:24

10 mars 2018:

Ebba Witt-Brattström var den första föreläsaren i Alfhild Agrell-sällskapets föreläsningsserie under Agrell-året, vilken ska handla om Alfhild Agrell och hennes liv och verk i det samhälle hon växte upp i. Nöje! Först ska jag bli människa, det är en föresats! Alfhild Agrell och det moderna litterära genombrottet var temat för dagen.

Ebba Witt-Brattström placerade Agrell mitt i det pulserande svenska kulturella 1880-talet där mycket sattes under lupp och till och med kulturkvinnorna tog chansen att ta sig ton med en alternativ röst i samhällsfrågorna. Dramatikerna Agrell och Leffler var ledande i den debatt som fördes på teaterscenerna och skapade stort rabalder i teater-Sverige.

En intressant jämförelse gjordes också med vårt eget stormiga 1970-tal som även det krävde både jämlikhet och jämställdhet och vägrade kompromissa i de demokratiska frågorna.

Hörsalen på Murberget fylldes till brädden!