Alfhildnytt

Alfhildnytt

Om bloggen

Här berättar vi om genomförda händelser och aktiviteter i Alfhild Agrell-sällskapet.

Tillbaka till hemsidan

Alfhild Agrell-sällskapet har fått pris!

AlfhildnyttPosted by Alfhild Tue, April 02, 2019 17:48:13

Gunborg och Sten Rosenströms Stiftelse för norrländskt kulturstöd har 2019 tilldelat Alfhild Agrell-sällskapet sitt stora pris. Margareta Bergvall och Maria Lycken tog emot priset (50 000 kr) den 23 mars på Rådhuset i Umeå i närvaro av flera medlemmar ur stiftelsens styrelse.

Ordförande Anna-Karin Sjöstrand läste upp motiveringen: ”… Alfhild Agrell-sällskapet har gjort en stor litterär gärning genom att i sitt arbete synliggöra – rentav levandegöra ­– en framstående författare, tidigare gömd och därför glömd.”

Efter prisutdelningen bjöds på festlig lunch i Rådhuset tillsammans med styrelsen och de andra pristagarna, sångerskan Sara Ajnnak och fotografen Carl-Johan Utsi.