Alfhildnytt

Alfhildnytt

Om bloggen

Här berättar vi om genomförda händelser och aktiviteter i Alfhild Agrell-sällskapet.

Tillbaka till hemsidan

Alfhild Agrell om vintern och julen

AlfhildnyttPosted by Alfhild Mon, March 18, 2019 14:41:24

I samband med julmarknaden på Murberget 16 december bjöd Agrell-sällskapet på högläsning av fyra Agrellberättelser med juligt vintertema.
Mitt i Agrell-utställningens sal kunde åhörarna lyssna till Lena Gedins, Anthe Sandelins och Karin Lidéns tolkningar av Agrells noveller.

Västernorrlands museum stod som medarrangör av programmet.