Alfhildnytt

Alfhildnytt

Om bloggen

Här berättar vi om genomförda händelser och aktiviteter i Alfhild Agrell-sällskapet.

Tillbaka till hemsidan

6 okt 2018: Föreläsning av Eva Söderberg: Alfhild Agrell: Kvinnorna och staden.

AlfhildnyttPosted by Alfhild Mon, November 12, 2018 17:36:12

Eva Söderberg var en av initiativtagarna till bildandet av Alfhild Agrell-sällskapet. Nu verkar hon på Södertörns högskola men återvände till sin hemstad Härnösand med en föreläsning under A A-året.

I Agrells texter återfinns ofta barndomsstaden Härnösand. Den var källan till författarens trygghet och självkänsla, vilket gav henne kraften att senare verka i och påverka det sena 1800-talets ideologiska diskussioner i Stockholm. Eva Söderberg tog staden Härnösand som utgångspunkt för sin föreläsning. Där iscensatte den unga Alfhild barndomens glada upptåg och ungdomsårens våghalsiga äventyr.

Härnösand har också beskrivits i mycket positiva ordalag av en senare författare, Ester Lindberg, som valde denna stad som uppväxtmiljö i sina romaner om unga flickor på sin väg ut mot vuxenlivet.