Alfhildnytt

Alfhildnytt

Om bloggen

Här berättar vi om genomförda händelser och aktiviteter i Alfhild Agrell-sällskapet.

Tillbaka till hemsidan

27 sep 2019: Svältringen. Musikalisk salong i Alfhild Agrells anda

AlfhildnyttPosted by Alfhild Sun, October 21, 2018 19:05:38

27 sep 2019: Svältringen. Musikalisk salong i Alfhild Agrells anda

Operastudion på Kapellsberg förnekar sig aldrig! Och inte heller Musiksällskapets Anders Olsson!

”Svältringen”, som Alfhild Agrell var en av initiativtagarna till, innebar på sin tid en musikalisk salong med endast enkel förtäring, till skillnad från den gängse formen av påkostad bjudning. I samma anda välkomnades Härnösandspubliken mitt i Länsmuseet Murbergets Agrell-utställning med te och smörgås, medan Anders Olsson berättade om de olika kvinnoporträtten i – och läste ur – tre av Agrells dramer: Räddad, Småstadsliv och Vår! Operastudions elever kommenterade allteftersom de olika dramerna musikaliskt. Och mötet mellan de två konstarterna drama och musik mitt i utställningshallens svältring skapade en tredje förhöjd upplevelse hos publiken.

Läs vidare artikeln i Tidningen Ångermanland

https://www.allehanda.se/logga-in/te-smorgas-och-litterar-salong-hemma-hos-alfhild-agrell-i-alla-fall-nastan-hapnadsvackande-hur-duktiga-de-ar