Alfhildnytt

Alfhildnytt

Om bloggen

Här berättar vi om genomförda händelser och aktiviteter i Alfhild Agrell-sällskapet.

Tillbaka till hemsidan

Konstnären Daniel Franzén 7 feb 2018

AlfhildnyttPosted by Alfhild Fri, August 24, 2018 12:17:40

Daniel Franzén, Stockholm, har tilldelats uppgiften att åstadkomma en gestaltning av Alfhild Agrells plats på Stora torget i Härnösand. Hans plan är att famna hela torget i hennes anda: En muralmålning. En plåtlackerad metallvägg med en infälld bildskärm som ska presentera författarinnan ur allehanda synvinklar, ny film för varje dag. En tonårsuppkäftig Alfhild à la 2000-talet. Agrells namn synligt på cykelparkeringens tak – och på Google Earth.